ШГУ Mitsubishi Pajero 4, Shogun, Montero 2007+, экран 9", арт. MSB901 K6